top of page

הבהרה משפטית ותנאי שימוש

 

 

השימוש באתר peima.co.il מעיד על הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן: 

 

מידע ותכנים

באתר peima.co.il מתפרסמים תכנים שונים הכוללים: תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישורים, טקסטים ותכנים אחרים. בנוסף, באתר קיימות אפליקציות נוספות (להלן: "פלטפורמות"), כמו לדוגמא הפורום, המאפשרות למשתמשים להעלות טקסטים/תכנים לאתר ע"פ התרשמותם וחוות דעתם הסובייקטיבית. אתר peima.co.il מעודד אותך וממליץ לך להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה.

 

אחריות

peima.co.il מכיל תכנים של בעלי האתר, ושל בעלי מקצוע נוספים. peima.co.il  אינו אחראי למידע או לנתונים או לדיוקים הכלולים בתוכן.

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד, ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או המלצה. מטרת התכנים המופיעים באתר להעביר מידע כפי שבעלי האתר מבינים אותו, והם מבטאים את דעתם, ואת גישתם המקצועית, שאיננה תמיד מקובלת על אחרים או על ממסד כלשהו. מטרת התכנים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את הידע וההבנה שלהם בלבד. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

 

זכויות קנין רוחני

מלוא זכויות הקנין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ המופיע באתר, הינן של האתר.

אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מן האתר. שימוש בלתי מורשה ו / או שכפול של חומר האתר ללא אישור מפורש ובכתב מאת הבעלים אסור בהחלט. ניתן להשתמש בקטעים וקישורים, ובלבד שניתן קרדיט מלא וברור ליעל לי עם הכוונה מתאימה וספציפית לתוכן המקורי.

 

באתר מתפרסמים נתונים שונים אודות פעילויות שונות. האתר לא אחראי על מידע זה, וממליץ לכל המשתמש במידע ו/או העלול להסתמך על תכניו, לבדוק את תוכנו באופן עצמאי.

 

באתר מודגמות בטקסט ובוידאו דרכי עבודה, אשר אינן מהוות המלצה. זוהי הדגמה של דרך עבודה, כאשר היא נעשית תחת פיקוח, ואין לאתר כל אחריות על יישום של דרכים אלו ללא פיקוח או הדרכה. למשתמשים לא תהיה כל דרישה/טענה/תביעה מסוג כל שהוא כלפי מי מכל צוות האתר. כל שימוש באתר והסתמכות על תכניו באחריותם המלאה והבלעדית של המשתמש.


סדירות שימוש

האתר אינו מתחייב כי השירותים השונים ו/או הקישורים/או אחר הקיימים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו תקינים ולא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני נזקים כגון הפרעות בקווי תקשורת בחברה או אצל ספקיה, גישה לא חוקית למאגר הנתונים כשלים בחומרה ו/או תוכנה. כמו כן האתר אינו מתחייב לספק את השירותים לכל מי שחפץ בהם.


מקום שיפוט ודין

מקום שיפוט והדין החל על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל אביב בלבד.

bottom of page