top of page

שיעור תנועה שבועי

שיעור תנועה שבועי מתרחש בדרך כלל בסטודיו ברמת אביב. אבל מאז 2020 הוא מתרחש בזום, אצלך בבית. וכנראה שיימשך בזום. התירגול קבוצתי אלא שזאת לא בדיוק קבוצה. מי שמגיע.ה באותו יום, מוזמנ.ת. גם באופן מזדמן. זהו מקום שבו אנחנו לומדים להירגע, לשנות מצבים של מערכת העצבים, להגמיש ולחזק אותה, להבריא את המיכל הגופני-נפשי בתוכו אנחנו חיות וחיים, לרכך את השריון ההגנתי שעוטף אותי, להעמיק את הנשימה ואת היכולת שלי לשאת מצבים של אי נחת או קושי, להתקרקע בתוך עצמי ובתוך ההחזקה של האדמה הטובה, ולחקור את הגופנפש בתוכו אני חיה. 

לעתים התירגול דינמי, לעתים חזק, לעתים אירובי, ולעתים רך, לעתים מופנם ועדין. תמיד נושם. לעתים הוא רגשי ולעתים הוא גופני גרידא. אבל תמיד אני כולי, הגוף והנפש שלי, נמצא.ת בו, מוצאת את האפשרות להיות נוכח.ת עם מה שמתעורר בי ועולה בי, ומחפשת את הדרך להיות עם. זה אומר לא לפענח/להכריח/להיפטר/לחצות. בלי להיעלם או לברוח או להיות תגובתית.

המיכל לאט ובהתמדה גדל, ויכול להכיל הרבה יותר. לשאת יותר, וגם להרגיש טוב יותר. השיעור מתובל קלות בהסברים תיאורטיים ומעוגן תיאורטית באנליזה ביואנגטית, התיאוריה הפוליואגאלית, יוגה ועוד. 

התהליך בקבוצה הוא אישי, ואין במפגש עבודה קבוצתית.

L7.JPG

שירותים לקהל הרחב

L32.png

"מערכת העצבים - נתונה או נתונה לשינוי?": קורס של עבודה עם מערכת העצבים

קורס לא.נשים שרוצים לעבוד על שינוי במערכת העצבים שלהם. אנחנו חיים בתוך מערכת העצבים שלנו, וחיינו לגמרי מפולטרים דרכה. כשהיא סוערת, החויה שלנו סוערת. כשהיא מווסתת, חיינו מווסתים. כשהיא מחליטה עלינו, אנחנו...בשירותה. בשליטתה.
אז למה שלא נלמד איך היא עובדת, ואיך לנהל אותה?
ואפילו איך לעשות בה שינוי?
איך ללמוד לווסת? ללמוד להירגע כשיש סערה? ללמוד להיות יותר ערניים? יותר ממוקדים? איך לחיות בגוף יותר נינוח, עם מערכת עצבים יותר חזקה, גמישה, חסונה?
כי אפשר לעשות שינויים במערכת העצבים שלנו.
בואו ללמוד איך.

מידע חשוב ועלות

קורס של 5 מפגשים מקוונים (בזום), המשלבים תיאוריה והתנסות, בני 3 שעות. 
כפי שאין טעם לדבר על הגוף מבלי לפגוש אותו ולחוות אותו, כך אין טעם לדבר על מערכת העצבים מבלי לחוות אותה ולעבוד אתה. הקורס משלב עבודה גופנית של תרגילים המפעילים את המערכות העצביות השונות בגוף, במצבים שונים, ליצירה של מערכת עצבים יותר מאומנת, יותר גמישה, יותר חזקה ויותר חסונה.

הקורס מעובד על פי הגישה של אנליזה ביואנרגטית שמטמיעה תיאוריה בגוף והופכת ידע ל-embodied.


למי מתאים? למי שמוכנ/ה להשקיע עבודה, לא רק של הבנה, אלא גם של מפגש יומיומי, קצר אמנם, אבל קבוע, עם הגוף. נדרשת לכם כך סקרנות וגישה פרקטית וחוקרת על הגוף ומערכת העצבים. חלק מן הקורסים מיועדים לאנשי מקצוע ומטפלים, ברמה תיאורטית ושפה מקצועית גבוהות יותר, וחלקם פתוחים ונגישים לקהל הרחב. 


למי לא? למי שמחפש.ת טיפול, מקום לשיתוף, קבוצת תמיכה, או רק הבנה תיאורטית מהראש.


זאת קבוצת לימוד שתתרגל ותתנסה בכלים פרקטיים לעבודה עם מערכת העצבים.
למי שיש אבחנות רפואיות או פסיכיאטריות, אנא בידקו אם זה מתאים.

כל משתתפ.ת יוצא מן הקורס עם תכנית תירגול אישית, ותעודת השתתפות.

העלות: 1560 ש"ח (1400 ברישום מוקדם).

bottom of page