top of page
Winter_edited_edited.jpg

אודות

האתר הזה הוא הזמנה; הזמנה למפגש חי, פועם ונושם עם עצמנו ועם העולם. 

אני רוצה לחשוב שהקריאה בו תומכת בהרפיה אל תוך עצמנו, דרך הקשבה עדינה, שקטה, כנה, אולי גם חומלת (כאלטרנטיבה לביקורת העצמית הכרונית). כביטוי לסקרנות אמיתית לגבי עצמנו, לגבי האמת שלנו. הקשבה כנה לגוף, לנשימה, לתחושה הפנימית שלנו, שחבויה בגוף הזה שבתוכו אנחנו חיים. הגוף המשתנה, הבוגדני לעתים, הפגיע או החזק. הגוף שלי.



הייתי שמחה לעזור לך להסכים לחוות את המציאות כמות שהיא; לא רק דרך החושים והמחשבה, הרעיונות, האידאולוגיות או הרגשות שלך, אלא גם דרך הגוף, המציאות הפשוטה הפיסית ביותר האפשרית. 

החיים מתרחשים בין פעימה לפעימה.


האתר הזה הוא הזמנה להיכנס אל תוך עצמך, פנימה, ולמצוא שם מנוחה. להרגיש את הפעימה העדינה של הנשימה, של הלב החי, פעימה מלאה בתחושה, בחיות ובמיניות. כל החבילה. בלי צנזורה או הקטנה או צמצום.



הדרך של פעימה היא פנימה. להסכים לחיות במציאות. בתוך הגוף החי. בלי מחסומים.

בלי הדחקות.

בלי הכחשות. 

בלי מחבואים. מעצמנו או מאחרים. 

בלי אזורים מתים בהם איננו מרגישים.

בהם איננו קיימים. 

בהם אנו נעלמים גם לעצמנו.

במקום להתרכז בדרכים לשנות את המציאות שלנו ואת העולם סביבנו, אנו מפנים קשב פנימה, והוא מראה לנו את הדרך אל עצמנו. 

"פעימה" היא הזמנה להרפות אל תוך עצמכם. ההרפיה היחידה האפשרית באמת. 



העבודה:

הבסיס לעבודה הפסיכולוגית הוא הקשר. לחיות זה להיות בקשר – עם עצמנו, עם זולתנו, עם סביבתנו. את הקשיים, המחסומים והכאבים שלנו אפשר לראות כקשיים בלהיות בקשר, עם אחרים, עם חלקים בעצמנו, עם תכנים ועם חלקים מן המציאות; קשיים שנובעים מהאכזבות והתסכולים שצברנו בקשרים המשמעותיים שלנו מיום הווצרנו ועד היום. בתוך הקשר הטיפולי עשויים לעלות ולהופיע הקשיים האלה, ועמם ההזדמנות לגעת בהם, לעבד אותם וליצור מידת חופש מהם. כמו מעבדה. 


תהליך כזה מתאפשר בתוך קשר אמיתי, שבו יש דמות אמיתית מולך. שבו המטפלת נוכחת בחדר, פעילה, כדמות ממשית, ולא רק כמראה ניטרלית שמשקפת או מפטירה "אהה...ספר לי עוד על כך". 





יעל לי


פסיכולוגית מוסמכת בפסיכולוגיה קלינית (M.A) על ידי אוניברסיטת ת"א (המגמה הקלינית של הילד, החוג לפסיכולוגיה 1991).


מטפלת ומדריכה טיפול ביחידים, זוגות ומגשרת משפחתית מוסמכת הרשומה בבתי המשפט לענייני משפחה.


משרדה בת"א.



בעבודתי הפסיכולוגית משולבות מסורות שאני קשורה בהן שנים רבות: תירגול תנועה (יוגה, צ'י קונג, סיישין קיטאידו, קונטקט) והשילוב של פסיכולוגיה עם עבודה טיפולית-גופנית (אנליזה ביואנרגטית), ותירגול ויפאסנה (מדיטציה ולימוד בודהיסטי). 

מענין אותי שינוי. לא רק הבנה ומודעות וידיעה בתוך הקליניקה. לא רק שינוי בתנאי מעבדה. מענין אותי ריפוי בתוכך, מחוץ לקליניקה.   

קיימת יותר מדרך אחת לריפוי, ועלינו למצוא את הדרך הנכונה לכל אחד מאתנו: הדרך שמאפשרת לי להרפות, להרגיש בטוח יחסית, עם האדם המקצועי המתאים לי לעשות אתו את הדרך.


לא דרך פשוטה. זה צריך להיות מקום שמתאים לי באמת כדי לעבור אותה. 




  הדרך שלי היא חיבור של השפות השונות שמציעות הפסיכולוגיה, התנועה, ההתבוננות והגוף, ליצירה של קול שתומך בשינוי, בהנאה ובחיים מלאים.  



bottom of page