top of page

קבוצת נשים: הגוף והנפש הנשית

קבוצה בה נפגשות נשים ופוגשות יחד את עצמן, את  גופן, ואחת את השניה, ואת מה זה להיות אשה בעולם שלי. הקבוצה עוסקת במיינות וביחסים עם הגוף.

אנחנו וגופני, סיפור של אהבה שנאה. אנחנו חיות בתוך הגוף ומנהלות איתו מו"מ מורכב ומפותל, הכולל סוגיות של מיניו, מראה, אוכל, ולעתים גם חמרים כימיים, וכל זה כדי למצוא את הדרך לחיות אתו, ובתוכו. לעתים בשלום, לעתים בדטאנט, לעתים במלחמה עמוסת קרבות מתישים.

הקבוצה תהווה מרחב בטוח למחקר של הקשר האמיתי שלי עם הגוף שלי. נטפל בו בנושים כמו מיניות, תחושות, גופניות, חשק מיני, אכילה, צרכים והתמכרויו, השמנה, מיינדפולנס, תקשורת עם הגוף ושפת הגוף.

הקבוצה מתאימה לנשים המעוניינות לתקשר עם הגוף שלהן, וגם למטפלות המעוניינות להרחיב את הבנתן ויכולתן לעבוד עם מטופלות. זה לא קורס הכשרה, אלא מרחב ללימוד. ללמוד את השפה שבה הגוף מדבר, ולגלות את הדרכים לחיות אתו בשלום, מתוך השבה ועבודה עם ההסטוריה והקונסטיטוציה שלנו, שיצרו את השריון הגופני נפשי , על מערכת העצבים הייחודית לו, שבתוכו אנחנו חיות. 

רוצה לקרוא עוד? על מיניות נשית

Bridge over Waterfall
Dandelion Parachute Seed

קבוצת הדרכה

הדרכה למטפלים בגישת האנליזה הביואנרגטית

בהדרכה הקבוצתית יתקיים מפגש חוייתי עם הגישה באנליזה ביואנרגטית, תוך אינטגרציה עם גישות הנפגשות עמה כמו: מיינדפולנס, ACT, גישות דינמיות של גל שלישי, תראפיות גופנפשש, ו לפסיכולוגים ופסיכיאטרים המחפשים דרך לשלב את הגוף ואת ההבנות הגופניות בתוך הקליניקה בה יושבים אנשים עם ...גופם. גם אם לכאורה מתרחשת בחדר "רק" שיחה.

Get in Touch

קבוצת תנועה ביואנרגטית

שיעור תנועה שבועי

שיעור תירגול הוא לא בדיוק קבוצה. מי שבא באותו יום, מוזמן. גם באופן מזדמן. זהו מקום שבו אנחנו חוקרים את התנועה שלנו, את הגוף שלנו, את האופן  שבו מערכת העצבים שלי נרגעת, מתווסתת, לומדת להיות פחות תגובתית. אילו תנאים היא צריכה? איך היא נעשית גמישה יותר? הלימוד מתקיים בקבוצה, כאשר כל חברה בקבוצה חוקרת את גופה שלה עם  עצמה, וכולנו יחד עושות את התרגילים המונחים שמוצעים על ידי, המנחה של הקבוצה. לעתים התירגול דינמי, לעתים חזק, לעתים אירובי, ולעתים רך, לעתים נושם. לעתים הוא רגשי ולעתים הוא גופני גרידא. אבל תמיד אנחנו כולנו, גופנפש, נמצאים בו, ומחפשים את האפשרות להיות נוכחים, להיות קיימים במציאות, כאן ועכשיו, עם מה שמתעורר בנו ועולה בנו, ומחפשים את הדרך להיות כולנו עם הדברים. 

התהליך בקבוצה הוא אישי, ואין עבודה קבוצתית.

רוצים לקרוא עוד? 

Contact
bottom of page