top of page
Dandelion Parachute Seed

טיפול פרטני

טיפול אינדיבידואלי מתקיים במרחב הייחודי שנוצר בקליניקה, בין מטופל.ת לבין מטפלת, כורסא מול כורסא. לעתים במבט ישיר, לעתים בשתיקה, תמיד עם נשימה משותפת, לעתים קצרה ושטוחה, ולפעמים עמוקה ומשוחררת. במפגש הזה אנחנו יוצרים מעבדה בה אנחנו לומדים וחוקרים את עולמך, מתוך סקרנות ופתיחות. את השיפוט הביקורת והבחינה העצמית נפגוש ממילא בדרך, ונראה אם אפשר לאפשר גם להם מרחב רך, בו הם יכולים לנוח ולהרפות ממך. זאת למידה. זה משהו שהולך ונבנה, ולא פעם לוקח זמן.לא מעט זמן. כדי לייצר שינוי של ממש, קבוע ויציב, מערכת העצבים שלנו, שהיא פלסטית, משתנה, לומדת ומסתגלת ללא הרף, זקוקה לחזרתיות, לאימון. הטיפול הוא רק חלק מן החיים, ולא החיים עצמם, ובמרחב שנוצר בו, במעבדה שהוא, אנחנו מתאמנים בלהגיב אחרת, בלבחון אפשרויות אחרות, ובללמד את מערכת העצבים דרכי תגובה, ביטוי וחיות אחרות. מאחר והגופנפש שלנו הוא יחידה מורכבת, חלק מן המפגש נערך על הכורסאות, חלקו במפגש עם הגוף על המזרן, או על הרצפה. ב

Learn More
bottom of page